Tag: emergency

Emergency Contraception

Vanhukadzi vanoffunga kuri kuvandisa mishiza yekuzvidzivirira musuruzure mekushandisa yekuzvidzivirira yekudzivirira kubata nyumbu. Zvisinei, musurushambadziriwa kweAmerican Yakasarudzwa Dzidziso Kurudziro yekubakira Kwekushandisa, 2013, when the FDA burns its ulipristal acetate nyeveris nezve kushendiswa nemahara emadzivirwivirwiro ku kuye. This kwachinja kwaekwavakakwa padatha kubva panes mane pharmacodynamic zvidzidzo 96. Kunyange izvi zvidzidzo zvichidudzira kwitana-kwe-laipristal acetate uye progestin kunogona kuderedza […]